ראשי
|
אודות
|
שירותי המוסך
|
מידע שימושי
|
מבצעים
|
כותבים עלינו
|
צור קשר
|
טפסי ביטוח
|
 
 
 
 
 
 
 

טיפולים KIA

 פירוט רכב  קוד יצרן קוד דגם  תיאור קיט  פריט או עבודה איתור תיאור הפריט  כמות 
CEED SW 07 1.6 KIA  CEED 1.6 טיפול 15,000 פ   מסנן שמן מנוע מקורי 1
CEED SW 07 1.6 KIA  CEED 1.6 טיפול 15,000 פ   שמן מנוע 10W40 3.3
CEED SW 07 1.6 KIA  CEED 1.6 טיפול 30,000 פ   מסנן שמן מנוע מקורי 1
CEED SW 07 1.6 KIA  CEED 1.6 טיפול 30,000 פ   מסנן אבק למערכת מזגן 1
CEED SW 07 1.6 KIA  CEED 1.6 טיפול 30,000 פ   נוזל בלמים DOT 4 1
CEED SW 07 1.6 KIA  CEED 1.6 טיפול 30,000 פ   שמן מנוע 10W40 3.3
CEED SW 07 1.6 KIA  CEED 1.6 טיפול 45,000 פ   מסנן שמן מנוע מקורי 1
CEED SW 07 1.6 KIA  CEED 1.6 טיפול 45,000 פ   מסנן אויר 1
CEED SW 07 1.6 KIA  CEED 1.6 טיפול 45,000 פ   מצת למנוע 4
CEED SW 07 1.6 KIA  CEED 1.6 טיפול 45,000 פ   שמן מנוע 10W40 3.3
CEED SW 07 1.6 KIA  CEED 1.6 טיפול 60,000 פ   מסנן שמן מנוע מקורי 1
CEED SW 07 1.6 KIA  CEED 1.6 טיפול 60,000 פ   מסנן אבק למערכת מזגן 1
CEED SW 07 1.6 KIA  CEED 1.6 טיפול 60,000 פ   שמן מנוע 10W40 3.3
CEED SW 07 1.6 KIA  CEED 1.6 טיפול 60,000 פ   נוזל בלמים DOT 4 1
CEED SW 07 1.6 KIA  CEED 1.6 טיפול 75,000 פ   מסנן שמן מנוע מקורי 1
CEED SW 07 1.6 KIA  CEED 1.6 טיפול 75,000 פ   שמן מנוע 10W40 3.3
CEED SW 07 1.6 KIA  CEED 1.6 טיפול 90,000 פ   מסנן שמן מנוע מקורי 1
CEED SW 07 1.6 KIA  CEED 1.6 טיפול 90,000 פ   מסנן אבק למערכת מזגן 1
CEED SW 07 1.6 KIA  CEED 1.6 טיפול 90,000 פ   מסנן אויר 1
CEED SW 07 1.6 KIA  CEED 1.6 טיפול 90,000 פ   מסנן אבק למערכת מזגן 1
CEED SW 07 1.6 KIA  CEED 1.6 טיפול 90,000 פ   מצת למנוע 4
CEED SW 07 1.6 KIA  CEED 1.6 טיפול 90,000 פ   נוזל קירור (L) 5.65
CEED SW 07 1.6 KIA  CEED 1.6 טיפול 90,000 פ   שמן מנוע 10W40 3.3
CEED SW 07 1.6 KIA  CEED 1.6 טיפול 90,000 פ   נוזל בלמים DOT 4 1
CEED SW 07 1.6 KIA  CEED 1.6 טיפול 90,000 פ   נוזל גיר אוטו' דקס 3 -ATF 6.8
KIA PICANTO 1.0 2011 TA  אוטומט KIA  PICN 10א טיפול 15,000 פ   מסנן שמן מנוע מקורי 1
KIA PICANTO 1.0 2011 TA  אוטומט KIA  PICN 10א טיפול 15,000 פ   שמן מנוע 10W40 2.9
KIA PICANTO 1.0 2011 TA  אוטומט KIA  PICN 10א טיפול 30,000 פ   מסנן שמן מנוע מקורי 1
KIA PICANTO 1.0 2011 TA  אוטומט KIA  PICN 10א טיפול 30,000 פ   נוזל בלמים DOT 4 1
KIA PICANTO 1.0 2011 TA  אוטומט KIA  PICN 10א טיפול 30,000 פ   מסנן אבק למערכת מזגן 1
KIA PICANTO 1.0 2011 TA  אוטומט KIA  PICN 10א טיפול 30,000 פ   שמן מנוע 10W40 2.9
 KIA PICANTO 1.0 2011 TA  אוטומט  KIA  PICN 10א טיפול 45,000 פ   מסנן אויר      1.0
KIA PICANTO 1.0 2011 TA  אוטומט KIA  PICN 10א טיפול 45,000 פ   מסנן שמן מנוע מקורי 1
 KIA PICANTO 1.0 2011 TA  אוטומט  KIA  PICN 10א טיפול 45,000 פ   שמן מנוע 10W40      2.9
 KIA PICANTO 1.0 2011 TA  אוטומט  KIA  PICN 10א טיפול 45,000 פ   מצת למנוע      4.0
KIA PICANTO 1.0 2011 TA  אוטומט KIA  PICN 10א טיפול 60,000 פ   מסנן דלק         1
KIA PICANTO 1.0 2011 TA  אוטומט KIA  PICN 10א טיפול 60,000 פ   מסנן שמן מנוע מקורי 1
KIA PICANTO 1.0 2011 TA  אוטומט KIA  PICN 10א טיפול 60,000 פ   מסנן אבק למערכת מזגן 1
KIA PICANTO 1.0 2011 TA  אוטומט KIA  PICN 10א טיפול 60,000 פ   שמן מנוע 10W40 2.9
KIA PICANTO 1.0 2011 TA  אוטומט KIA  PICN 10א טיפול 60,000 פ   נוזל בלמים DOT 4 1
KIA PICANTO 1.0 2011 TA  אוטומט KIA  PICN 10א טיפול 75,000 פ   מסנן שמן מנוע מקורי 1
KIA PICANTO 1.0 2011 TA  אוטומט KIA  PICN 10א טיפול 75,000 פ   שמן מנוע 10W40 2.9
 KIA PICANTO 1.0 2011 TA  אוטומט  KIA  PICN 10א טיפול 90,000 פ   מסנן אויר      1.0
KIA PICANTO 1.0 2011 TA  אוטומט KIA  PICN 10א טיפול 90,000 פ   מסנן שמן מנוע מקורי 1
KIA PICANTO 1.0 2011 TA  אוטומט KIA  PICN 10א טיפול 90,000 פ   מסנן אבק למערכת מזגן 1
 KIA PICANTO 1.0 2011 TA  אוטומט  KIA  PICN 10א טיפול 90,000 פ   נוזל קירור (L)      5.1
KIA PICANTO 1.0 2011 TA  אוטומט KIA  PICN 10א טיפול 90,000 פ   נוזל גיר אוטו' דקס 3 -ATF     1.90
KIA PICANTO 1.0 2011 TA  אוטומט KIA  PICN 10א טיפול 90,000 פ   שמן מנוע 10W40 3.3
KIA PICANTO 1.0 2011 TA  אוטומט KIA  PICN 10א טיפול 90,000 פ   נוזל בלמים DOT 4 1
 KIA PICANTO 1.0 2011 TA  אוטומט  KIA  PICN 10א טיפול 90,000 פ   מצת למנוע      4.0
KIA PICANTO 1.0 2011 TA  ידני KIA  PICN 10י טיפול 15,000 פ   מסנן שמן מנוע מקורי 1
KIA PICANTO 1.0 2011 TA  ידני KIA  PICN 10י טיפול 15,000 פ   שמן מנוע 10W40 2.9
KIA PICANTO 1.0 2011 TA  ידני KIA  PICN 10י טיפול 30,000 פ   מסנן שמן מנוע מקורי 1
KIA PICANTO 1.0 2011 TA  ידני KIA  PICN 10י טיפול 30,000 פ   נוזל בלמים DOT 4 1
KIA PICANTO 1.0 2011 TA  ידני KIA  PICN 10י טיפול 30,000 פ   מסנן אבק למערכת מזגן 1
KIA PICANTO 1.0 2011 TA  ידני KIA  PICN 10י טיפול 30,000 פ   שמן מנוע 10W40 2.9
KIA PICANTO 1.0 2011 TA  ידני KIA  PICN 10י טיפול 45,000 פ   מסנן שמן מנוע מקורי 1
 KIA PICANTO 1.0 2011 TA  ידני  KIA  PICN 10י טיפול 45,000 פ   מסנן אויר      1.0
 KIA PICANTO 1.0 2011 TA  ידני  KIA  PICN 10י טיפול 45,000 פ   מצת למנוע      4.0
 KIA PICANTO 1.0 2011 TA  ידני  KIA  PICN 10י טיפול 45,000 פ   שמן מנוע 10W40      2.9
KIA PICANTO 1.0 2011 TA  ידני KIA  PICN 10י טיפול 60,000 פ   מסנן דלק         1
KIA PICANTO 1.0 2011 TA  ידני KIA  PICN 10י טיפול 60,000 פ   מסנן שמן מנוע מקורי 1
KIA PICANTO 1.0 2011 TA  ידני KIA  PICN 10י טיפול 60,000 פ   מסנן אבק למערכת מזגן 1
KIA PICANTO 1.0 2011 TA  ידני KIA  PICN 10י טיפול 60,000 פ   שמן מנוע 10W40 2.9
KIA PICANTO 1.0 2011 TA  ידני KIA  PICN 10י טיפול 60,000 פ   נוזל בלמים DOT 4 1
KIA PICANTO 1.0 2011 TA  ידני KIA  PICN 10י טיפול 75,000 פ   מסנן שמן מנוע מקורי 1
KIA PICANTO 1.0 2011 TA  ידני KIA  PICN 10י טיפול 75,000 פ   שמן מנוע 10W40 2.9
 KIA PICANTO 1.0 2011 TA  ידני  KIA  PICN 10י טיפול 90,000 פ   מסנן אויר      1.0
 KIA PICANTO 1.0 2011 TA  ידני  KIA  PICN 10י טיפול 90,000 פ   מצת למנוע      4.0
KIA PICANTO 1.0 2011 TA  ידני KIA  PICN 10י טיפול 90,000 פ   מסנן שמן מנוע מקורי 1
KIA PICANTO 1.0 2011 TA  ידני KIA  PICN 10י טיפול 90,000 פ   מסנן אבק למערכת מזגן 1
 KIA PICANTO 1.0 2011 TA  ידני  KIA  PICN 10י טיפול 90,000 פ   נוזל קירור (L)      5.1
KIA PICANTO 1.0 2011 TA  ידני KIA  PICN 10י טיפול 90,000 פ   שמן מנוע 10W40 3.3
KIA PICANTO 1.0 2011 TA  ידני KIA  PICN 10י טיפול 90,000 פ   נוזל בלמים DOT 4 1
KIA RIO = 1.4 (UB) 2011 Petrol אוטומט KIA  RIO 1.4 טיפול 30,000 פ   מסנן שמן מנוע מקורי 1
KIA RIO = 1.4 (UB) 2011 Petrol אוטומט KIA  RIO 1.4 טיפול 30,000 פ   שמן מנוע 10W40 3.3
 KIA RIO = 1.4 (UB) 2011 Petrol אוטומט  KIA  RIO 1.4 טיפול 60,000 פ   מסנן דלק         1
KIA RIO = 1.4 (UB) 2011 Petrol אוטומט KIA  RIO 1.4 טיפול 60,000 פ   מסנן שמן מנוע מקורי 1
KIA RIO = 1.4 (UB) 2011 Petrol אוטומט KIA  RIO 1.4 טיפול 60,000 פ   מסנן אויר 1
KIA RIO = 1.4 (UB) 2011 Petrol אוטומט KIA  RIO 1.4 טיפול 60,000 פ   מסנן אבק למערכת מזגן 1
KIA RIO = 1.4 (UB) 2011 Petrol אוטומט KIA  RIO 1.4 טיפול 60,000 פ   שמן מנוע 10W40 3
KIA RIO = 1.4 (UB) 2011 Petrol אוטומט KIA  RIO 1.4 טיפול 60,000 פ   נוזל בלמים DOT 4 1
 KIA RIO = 1.4 (UB) 2011 Petrol אוטומט  KIA  RIO 1.4 טיפול 60,000 פ   מצת למנוע      4.0
KIA RIO = 1.4 (UB) 2011 Petrol אוטומט KIA  RIO 1.4 טיפול 90,000 פ   מסנן שמן מנוע מקורי 1
KIA RIO = 1.4 (UB) 2011 Petrol אוטומט KIA  RIO 1.4 טיפול 90,000 פ   נוזל קירור (L) 5.5
KIA RIO = 1.4 (UB) 2011 Petrol אוטומט KIA  RIO 1.4 טיפול 90,000 פ   נוזל גיר אוטו' דקס 3 -ATF 6.8
KIA RIO = 1.4 (UB) 2011 Petrol אוטומט KIA  RIO 1.4 טיפול 90,000 פ   שמן מנוע 10W40 3.3
KIA SPORTAGE = 2.0 (SL) 07.2010 DIESEL KIA  SPOR 20D טיפול 30,000 פ   מסנן שמן מנוע מקורי 1
KIA SPORTAGE = 2.0 (SL) 07.2010 DIESEL KIA  SPOR 20D טיפול 30,000 פ   שמן מנוע 10W40 8
KIA SPORTAGE = 2.0 (SL) 07.2010 DIESEL KIA  SPOR 20D טיפול 60,000 פ   מסנן דלק         1
KIA SPORTAGE = 2.0 (SL) 07.2010 DIESEL KIA  SPOR 20D טיפול 60,000 פ   מסנן שמן מנוע מקורי 1
KIA SPORTAGE = 2.0 (SL) 07.2010 DIESEL KIA  SPOR 20D טיפול 60,000 פ   מסנן אויר 1
KIA SPORTAGE = 2.0 (SL) 07.2010 DIESEL KIA  SPOR 20D טיפול 60,000 פ   מסנן אבק למערכת מזגן 1
KIA SPORTAGE = 2.0 (SL) 07.2010 DIESEL KIA  SPOR 20D טיפול 60,000 פ   שמן מנוע 10W40 8
KIA SPORTAGE = 2.0 (SL) 07.2010 DIESEL KIA  SPOR 20D טיפול 60,000 פ   נוזל בלמים DOT 4 1
KIA SPORTAGE = 2.0 (SL) 07.2010 DIESEL KIA  SPOR 20D טיפול 90,000 פ   מסנן שמן מנוע מקורי 1
KIA SPORTAGE = 2.0 (SL) 07.2010 DIESEL KIA  SPOR 20D טיפול 90,000 פ   נוזל קירור (L) 5.5
KIA SPORTAGE = 2.0 (SL) 07.2010 DIESEL KIA  SPOR 20D טיפול 90,000 פ   נוזל גיר אוטו' דקס 3 -ATF 7.7
KIA SPORTAGE = 2.0 (SL) 07.2010 DIESEL KIA  SPOR 20D טיפול 90,000 פ   שמן מנוע 10W40 8
KIA SPORTAGE = 2.0 (SL) 07.2010 Petrol KIA  SPOR 20B טיפול 15,000 פ   מסנן שמן מנוע מקורי 1
KIA SPORTAGE = 2.0 (SL) 07.2010 Petrol KIA  SPOR 20B טיפול 15,000 פ   שמן מנוע 10W40 4.6
KIA SPORTAGE = 2.0 (SL) 07.2010 Petrol KIA  SPOR 20B טיפול 30,000 פ   מסנן שמן מנוע מקורי 1
KIA SPORTAGE = 2.0 (SL) 07.2010 Petrol KIA  SPOR 20B טיפול 30,000 פ   נוזל בלמים DOT 4 1
KIA SPORTAGE = 2.0 (SL) 07.2010 Petrol KIA  SPOR 20B טיפול 30,000 פ   מסנן אבק למערכת מזגן 1
KIA SPORTAGE = 2.0 (SL) 07.2010 Petrol KIA  SPOR 20B טיפול 30,000 פ   שמן מנוע 10W40 4.6
KIA SPORTAGE = 2.0 (SL) 07.2010 Petrol KIA  SPOR 20B טיפול 45,000 פ   מסנן שמן מנוע מקורי 1
KIA SPORTAGE = 2.0 (SL) 07.2010 Petrol KIA  SPOR 20B טיפול 45,000 פ   מסנן אויר 1
KIA SPORTAGE = 2.0 (SL) 07.2010 Petrol KIA  SPOR 20B טיפול 45,000 פ   שמן מנוע 10W40 4.6
KIA SPORTAGE = 2.0 (SL) 07.2010 Petrol KIA  SPOR 20B טיפול 60,000 פ   מסנן דלק         1
KIA SPORTAGE = 2.0 (SL) 07.2010 Petrol KIA  SPOR 20B טיפול 60,000 פ   מסנן שמן מנוע מקורי 1
KIA SPORTAGE = 2.0 (SL) 07.2010 Petrol KIA  SPOR 20B טיפול 60,000 פ   מסנן אבק למערכת מזגן 1
KIA SPORTAGE = 2.0 (SL) 07.2010 Petrol KIA  SPOR 20B טיפול 60,000 פ   שמן מנוע 10W40 4.6
KIA SPORTAGE = 2.0 (SL) 07.2010 Petrol KIA  SPOR 20B טיפול 60,000 פ   נוזל בלמים DOT 4 1
KIA SPORTAGE = 2.0 (SL) 07.2010 Petrol KIA  SPOR 20B טיפול 75,000 פ   מסנן שמן מנוע מקורי 1
KIA SPORTAGE = 2.0 (SL) 07.2010 Petrol KIA  SPOR 20B טיפול 75,000 פ   שמן מנוע 10W40 4.6
 KIA SPORTAGE = 2.0 (SL) 07.2010 Petrol  KIA  SPOR 20B טיפול 90,000 פ   מצת למנוע      4.0
KIA SPORTAGE = 2.0 (SL) 07.2010 Petrol KIA  SPOR 20B טיפול 90,000 פ   מסנן שמן מנוע מקורי 1
KIA SPORTAGE = 2.0 (SL) 07.2010 Petrol KIA  SPOR 20B טיפול 90,000 פ   מסנן אבק למערכת מזגן 1
 KIA SPORTAGE = 2.0 (SL) 07.2010 Petrol  KIA  SPOR 20B טיפול 90,000 פ   מסנן אויר      1.0
 KIA SPORTAGE = 2.0 (SL) 07.2010 Petrol  KIA  SPOR 20B טיפול 90,000 פ   נוזל קירור (L)      6.8
KIA SPORTAGE = 2.0 (SL) 07.2010 Petrol KIA  SPOR 20B טיפול 90,000 פ   שמן מנוע 10W40 4.6
KIA SPORTAGE = 2.0 (SL) 07.2010 Petrol KIA  SPOR 20B טיפול 90,000 פ   נוזל בלמים DOT 4 1
KIA SPORTAGE = 2.0 (SL) 07.2010 Petrol KIA  SPOR 20B טיפול 90,000 פ   נוזל גיר אוטו' דקס 3 -ATF 7.1
RIO II SALOON JB 05 אוטומט 1.4 KIA  RIOSAL14 טיפול 15,000 פ   מסנן שמן מנוע מקורי 1
RIO II SALOON JB 05 אוטומט 1.4 KIA  RIOSAL14 טיפול 15,000 פ   שמן מנוע 10W40 3.3
RIO II SALOON JB 05 אוטומט 1.4 KIA  RIOSAL14 טיפול 30,000 פ   מסנן שמן מנוע מקורי 1
RIO II SALOON JB 05 אוטומט 1.4 KIA  RIOSAL14 טיפול 30,000 פ   מסנן אבק למערכת מזגן 1
RIO II SALOON JB 05 אוטומט 1.4 KIA  RIOSAL14 טיפול 30,000 פ   נוזל בלמים DOT 4 2.2
RIO II SALOON JB 05 אוטומט 1.4 KIA  RIOSAL14 טיפול 30,000 פ   מסנן אויר 1
RIO II SALOON JB 05 אוטומט 1.4 KIA  RIOSAL14 טיפול 30,000 פ   שמן מנוע 10W40 3.3
 RIO II SALOON JB 05 אוטומט 1.4  KIA  RIOSAL14 טיפול 45,000 פ   מסנן שמן מנוע מקורי      1.0
 RIO II SALOON JB 05 אוטומט 1.4  KIA  RIOSAL14 טיפול 45,000 פ   שמן מנוע 10W40      3.3
 RIO II SALOON JB 05 אוטומט 1.4  KIA  RIOSAL14 טיפול 45,000 פ   מצת למנוע      4.0
 RIO II SALOON JB 05 אוטומט 1.4  KIA  RIOSAL14 טיפול 60,000 פ   מסנן דלק         1
 RIO II SALOON JB 05 אוטומט 1.4  KIA  RIOSAL14 טיפול 60,000 פ   מסנן שמן מנוע מקורי      1.0
 RIO II SALOON JB 05 אוטומט 1.4  KIA  RIOSAL14 טיפול 60,000 פ   מסנן אויר      1.0
 RIO II SALOON JB 05 אוטומט 1.4  KIA  RIOSAL14 טיפול 60,000 פ   מסנן אבק למערכת מזגן      1.0
 RIO II SALOON JB 05 אוטומט 1.4  KIA  RIOSAL14 טיפול 60,000 פ   שמן מנוע 10W40      3.3
 RIO II SALOON JB 05 אוטומט 1.4  KIA  RIOSAL14 טיפול 60,000 פ   נוזל בלמים DOT 4      1.0
 RIO II SALOON JB 05 אוטומט 1.4  KIA  RIOSAL14 טיפול 75,000 פ   מסנן שמן מנוע מקורי      1.0
 RIO II SALOON JB 05 אוטומט 1.4  KIA  RIOSAL14 טיפול 75,000 פ   שמן מנוע 10W40      3.3
 RIO II SALOON JB 05 אוטומט 1.4  KIA  RIOSAL14 טיפול 90,000 פ   מסנן שמן מנוע מקורי      1.0
 RIO II SALOON JB 05 אוטומט 1.4  KIA  RIOSAL14 טיפול 90,000 פ   מסנן אבק למערכת מזגן      1.0
 RIO II SALOON JB 05 אוטומט 1.4  KIA  RIOSAL14 טיפול 90,000 פ   מסנן אויר      1.0
RIO II SALOON JB 05 אוטומט 1.4 KIA  RIOSAL14 טיפול 90,000 פ   נוזל גיר אוטו' דקס 3 -ATF 6.1
RIO II SALOON JB 05 אוטומט 1.4 KIA  RIOSAL14 טיפול 90,000 פ   נוזל קירור (L) 5.5
RIO II SALOON JB 05 אוטומט 1.4 KIA  RIOSAL14 טיפול 90,000 פ   נוזל בלמים DOT 4 1
RIO II SALOON JB 05 אוטומט 1.4 KIA  RIOSAL14 טיפול 90,000 פ   שמן מנוע 10W40 3.3
 RIO II SALOON JB 05 אוטומט 1.4  KIA  RIOSAL14 טיפול 90,000 פ   מצת למנוע      4.0
 RIO II SALOON JB 05 אוטומט 1.4  KIA  RIOSAL14 טיפול 90,000 פ   סט מערכת תזמון      1.0
SOUL AM 1.6 2011 KIA  SOUL 1.6 טיפול 15,000 פ   מסנן שמן מנוע מקורי 1
SOUL AM 1.6 2011 KIA  SOUL 1.6 טיפול 15,000 פ   שמן מנוע 10W40 3.7
SOUL AM 1.6 2011 KIA  SOUL 1.6 טיפול 30,000 פ   מסנן אבק למערכת מזגן 1
SOUL AM 1.6 2011 KIA  SOUL 1.6 טיפול 30,000 פ   מסנן שמן מנוע מקורי 1
SOUL AM 1.6 2011 KIA  SOUL 1.6 טיפול 30,000 פ   נוזל בלמים DOT 4 1
SOUL AM 1.6 2011 KIA  SOUL 1.6 טיפול 30,000 פ   שמן מנוע 10W40 3.7
SOUL AM 1.6 2011 KIA  SOUL 1.6 טיפול 45,000 פ   מסנן שמן מנוע מקורי 1
SOUL AM 1.6 2011 KIA  SOUL 1.6 טיפול 45,000 פ   שמן מנוע 10W40 3.7
SOUL AM 1.6 2011 KIA  SOUL 1.6 טיפול 60,000 פ   מסנן אויר 1
SOUL AM 1.6 2011 KIA  SOUL 1.6 טיפול 60,000 פ   מסנן אבק למערכת מזגן 1
SOUL AM 1.6 2011 KIA  SOUL 1.6 טיפול 60,000 פ   מסנן שמן מנוע מקורי 1
SOUL AM 1.6 2011 KIA  SOUL 1.6 טיפול 60,000 פ   שמן מנוע 10W40 3.7
SOUL AM 1.6 2011 KIA  SOUL 1.6 טיפול 60,000 פ   נוזל בלמים DOT 4 1
SOUL AM 1.6 2011 KIA  SOUL 1.6 טיפול 75,000 פ   מסנן שמן מנוע מקורי 1
SOUL AM 1.6 2011 KIA  SOUL 1.6 טיפול 75,000 פ   שמן מנוע 10W40 3.7
SOUL AM 1.6 2011 KIA  SOUL 1.6 טיפול 90,000 פ   מסנן אויר 1
SOUL AM 1.6 2011 KIA  SOUL 1.6 טיפול 90,000 פ   מסנן אבק למערכת מזגן 1
SOUL AM 1.6 2011 KIA  SOUL 1.6 טיפול 90,000 פ   מסנן שמן מנוע מקורי 1
SOUL AM 1.6 2011 KIA  SOUL 1.6 טיפול 90,000 פ   מצת למנוע 4
SOUL AM 1.6 2011 KIA  SOUL 1.6 טיפול 90,000 פ   נוזל קירור (L) 6.8
SOUL AM 1.6 2011 KIA  SOUL 1.6 טיפול 90,000 פ   שמן מנוע 10W40 3.7
SOUL AM 1.6 2011 KIA  SOUL 1.6 טיפול 90,000 פ   נוזל בלמים DOT 4 1
SOUL AM 1.6 2011 KIA  SOUL 1.6 טיפול 90,000 פ   נוזל גיר אוטו' דקס 3 -ATF 7.3
 
 
מי אנחנו כותבים עלינו
סיפור המותג מבצעים
אחריות יצרן יצירת קשר
טיפים  

שיא מוטורס, רח' פנקס 9 פינת המסגר, א.ת.ישן נתניה, 09-77-900-99