ראשי
|
אודות
|
שירותי המוסך
|
מידע שימושי
|
מבצעים
|
כותבים עלינו
|
צור קשר
|
טפסי ביטוח
|
 
 
 
 
 
 
 

טיפולים Hyundai

 פירוט רכב  קוד יצרן קוד דגם  תיאור קיט  פריט או עבודה איתור תיאור הפריט  כמות 
SANTA FE 2.0 HYN SANTA FE טיפול 15,000 פ   מסנן שמן מנוע מקורי 1
SANTA FE 2.0 HYN SANTA FE טיפול 15,000 פ   שמן מנוע 5W30-C3 4.5
SANTA FE 2.0 HYN SANTA FE טיפול 30,000 פ   מסנן שמן מנוע מקורי 1
SANTA FE 2.0 HYN SANTA FE טיפול 30,000 פ   מסנן אבק למערכת מזגן 1
SANTA FE 2.0 HYN SANTA FE טיפול 30,000 פ   מסנן אויר 1
SANTA FE 2.0 HYN SANTA FE טיפול 30,000 פ   שמן מנוע 5W30-C3 4.5
SANTA FE 2.0 HYN SANTA FE טיפול 30,000 פ   נוזל בלמים DOT 4 1.25
SANTA FE 2.0 HYN SANTA FE טיפול 45,000 פ   מסנן שמן מנוע מקורי 1
SANTA FE 2.0 HYN SANTA FE טיפול 45,000 פ   שמן מנוע 5W30-C3      4.5
SANTA FE 2.0 HYN SANTA FE טיפול 45,000 פ   מצת למנוע      4.0
SANTA FE 2.0 HYN SANTA FE טיפול 60,000 פ   מסנן שמן מנוע מקורי      1.0
SANTA FE 2.0 HYN SANTA FE טיפול 60,000 פ   מסנן אויר      1.0
SANTA FE 2.0 HYN SANTA FE טיפול 60,000 פ   מסנן אבק למערכת מזגן      1.0
SANTA FE 2.0 HYN SANTA FE טיפול 60,000 פ   מסנן דלק         1
SANTA FE 2.0 HYN SANTA FE טיפול 60,000 פ   שמן מנוע 5W30-C3      4.5
SANTA FE 2.0 HYN SANTA FE טיפול 60,000 פ   נוזל בלמים DOT 4      1.3
SANTA FE 2.0 HYN SANTA FE טיפול 75,000 פ   מסנן שמן מנוע מקורי      1.0
SANTA FE 2.0 HYN SANTA FE טיפול 75,000 פ   שמן מנוע 5W30-C3      4.5
SANTA FE 2.0 HYN SANTA FE טיפול 90,000 פ   מסנן שמן מנוע מקורי      1.0
SANTA FE 2.0 HYN SANTA FE טיפול 90,000 פ   מסנן אבק למערכת מזגן      1.0
SANTA FE 2.0 HYN SANTA FE טיפול 90,000 פ   מסנן אויר      1.0
SANTA FE 2.0 HYN SANTA FE טיפול 90,000 פ   מצת למנוע      4.0
SANTA FE 2.0 HYN SANTA FE טיפול 90,000 פ   נוזל קירור (L) 8.3
SANTA FE 2.0 HYN SANTA FE טיפול 90,000 פ   נוזל גיר אוטו' דקס 3 -ATF     7.50
SANTA FE 2.0 HYN SANTA FE טיפול 90,000 פ   שמן מנוע 5W30-C3 4.5
SANTA FE 2.0 HYN SANTA FE טיפול 90,000 פ   נוזל בלמים DOT 4 1.25
SANTA FE 2.0 HYN SANTA FE טיפול 90,000 פ   סט מערכת תזמון      1.0
Diesel AT 2.0 08 HYN  TUCS 2.0 טיפול 15,000 פ   מסנן שמן מנוע מקורי 1
Diesel AT 2.0 08 HYN  TUCS 2.0 טיפול 15,000 פ   שמן מנוע 5W30-C3 5.9
Diesel AT 2.0 08 HYN  TUCS 2.0 טיפול 30,000 פ   מסנן שמן מנוע מקורי 1
Diesel AT 2.0 08 HYN  TUCS 2.0 טיפול 30,000 פ   מסנן אבק למערכת מזגן 1
Diesel AT 2.0 08 HYN  TUCS 2.0 טיפול 30,000 פ   מסנן דלק         1
Diesel AT 2.0 08 HYN  TUCS 2.0 טיפול 30,000 פ   שמן מנוע 5W30-C3 5.9
Diesel AT 2.0 08 HYN  TUCS 2.0 טיפול 30,000 פ   נוזל בלמים DOT 4 1
Diesel AT 2.0 08 HYN  TUCS 2.0 טיפול 45,000 פ   מסנן שמן מנוע מקורי 1
Diesel AT 2.0 08 HYN  TUCS 2.0 טיפול 45,000 פ   שמן מנוע 5W30-C3 5.9
Diesel AT 2.0 08 HYN  TUCS 2.0 טיפול 45,000 פ   מסנן אויר 1
Diesel AT 2.0 08 HYN  TUCS 2.0 טיפול 60,000 פ   מסנן שמן מנוע מקורי 1
Diesel AT 2.0 08 HYN  TUCS 2.0 טיפול 60,000 פ   מסנן אויר 1
Diesel AT 2.0 08 HYN  TUCS 2.0 טיפול 60,000 פ   מסנן אבק למערכת מזגן 1
Diesel AT 2.0 08 HYN  TUCS 2.0 טיפול 60,000 פ   מסנן דלק         1
Diesel AT 2.0 08 HYN  TUCS 2.0 טיפול 60,000 פ   שמן מנוע 5W30-C3 5.9
Diesel AT 2.0 08 HYN  TUCS 2.0 טיפול 60,000 פ   נוזל בלמים DOT 4 1
Diesel AT 2.0 08 HYN  TUCS 2.0 טיפול 75,000 פ   מסנן שמן מנוע מקורי 1
Diesel AT 2.0 08 HYN  TUCS 2.0 טיפול 75,000 פ   שמן מנוע 5W30-C3 5.9
Diesel AT 2.0 08 HYN  TUCS 2.0 טיפול 90,000 פ   מסנן שמן מנוע מקורי 1
Diesel AT 2.0 08 HYN  TUCS 2.0 טיפול 90,000 פ   מסנן אבק למערכת מזגן 1
Diesel AT 2.0 08 HYN  TUCS 2.0 טיפול 90,000 פ   מסנן אויר 1
Diesel AT 2.0 08 HYN  TUCS 2.0 טיפול 90,000 פ   מסנן דלק         1
Diesel AT 2.0 08 HYN  TUCS 2.0 טיפול 90,000 פ   נוזל קירור (L) 7.9
Diesel AT 2.0 08 HYN  TUCS 2.0 טיפול 90,000 פ   נוזל גיר אוטו' דקס 3 -ATF     7.80
Diesel AT 2.0 08 HYN  TUCS 2.0 טיפול 90,000 פ   שמן מנוע 5W30-C3 5.9
Diesel AT 2.0 08 HYN  TUCS 2.0 טיפול 90,000 פ   נוזל בלמים DOT 4 1
Diesel AT 2.0 08 HYN  TUCS 2.0 טיפול 90,000 פ   סט מערכת תזמון 1
HYUNDAI ACCENT MC  1.6  02.2008 HYN  ACCEN 16 טיפול 15,000 פ   מסנן שמן מנוע מקורי 1
HYUNDAI ACCENT MC  1.6  02.2008 HYN  ACCEN 16 טיפול 15,000 פ   שמן מנוע 10W40 3.3
HYUNDAI ACCENT MC  1.6  02.2008 HYN  ACCEN 16 טיפול 30,000 פ   מסנן שמן מנוע מקורי 1
HYUNDAI ACCENT MC  1.6  02.2008 HYN  ACCEN 16 טיפול 30,000 פ   מסנן אבק למערכת מזגן 1
 HYUNDAI ACCENT MC  1.6  02.2008  HYN  ACCEN 16 טיפול 30,000 פ   מסנן אויר      1.0
 HYUNDAI ACCENT MC  1.6  02.2008  HYN  ACCEN 16 טיפול 30,000 פ   מצת למנוע      4.0
 HYUNDAI ACCENT MC  1.6  02.2008  HYN  ACCEN 16 טיפול 30,000 פ   שמן מנוע 10W40      3.3
 HYUNDAI ACCENT MC  1.6  02.2008  HYN  ACCEN 16 טיפול 30,000 פ   נוזל בלמים DOT 4      1.3
 HYUNDAI ACCENT MC  1.6  02.2008  HYN  ACCEN 16 טיפול 45,000 פ   מסנן דלק         1
 HYUNDAI ACCENT MC  1.6  02.2008  HYN  ACCEN 16 טיפול 45,000 פ   מסנן שמן מנוע מקורי      1.0
 HYUNDAI ACCENT MC  1.6  02.2008  HYN  ACCEN 16 טיפול 45,000 פ   שמן מנוע 10W40      3.3
 HYUNDAI ACCENT MC  1.6  02.2008  HYN  ACCEN 16 טיפול 60,000 פ   מסנן שמן מנוע מקורי      1.0
 HYUNDAI ACCENT MC  1.6  02.2008  HYN  ACCEN 16 טיפול 60,000 פ   מסנן אויר      1.0
 HYUNDAI ACCENT MC  1.6  02.2008  HYN  ACCEN 16 טיפול 60,000 פ   מסנן אבק למערכת מזגן      1.0
 HYUNDAI ACCENT MC  1.6  02.2008  HYN  ACCEN 16 טיפול 60,000 פ   מצת למנוע      4.0
 HYUNDAI ACCENT MC  1.6  02.2008  HYN  ACCEN 16 טיפול 60,000 פ   שמן מנוע 10W40      3.3
 HYUNDAI ACCENT MC  1.6  02.2008  HYN  ACCEN 16 טיפול 60,000 פ   נוזל בלמים DOT 4      1.3
HYUNDAI ACCENT MC  1.6  02.2008 HYN  ACCEN 16 טיפול 75,000 פ   מסנן שמן מנוע מקורי 1
HYUNDAI ACCENT MC  1.6  02.2008 HYN  ACCEN 16 טיפול 75,000 פ   שמן מנוע 10W40 3.3
 HYUNDAI ACCENT MC  1.6  02.2008  HYN  ACCEN 16 טיפול 90,000 פ   מסנן דלק         1
HYUNDAI ACCENT MC  1.6  02.2008 HYN  ACCEN 16 טיפול 90,000 פ   מסנן שמן מנוע מקורי 1
HYUNDAI ACCENT MC  1.6  02.2008 HYN  ACCEN 16 טיפול 90,000 פ   מסנן אבק למערכת מזגן 1
HYUNDAI ACCENT MC  1.6  02.2008 HYN  ACCEN 16 טיפול 90,000 פ   מסנן אויר 1
 HYUNDAI ACCENT MC  1.6  02.2008  HYN  ACCEN 16 טיפול 90,000 פ   מצת למנוע      4.0
HYUNDAI ACCENT MC  1.6  02.2008 HYN  ACCEN 16 טיפול 90,000 פ   נוזל קירור (L) 5.3
HYUNDAI ACCENT MC  1.6  02.2008 HYN  ACCEN 16 טיפול 90,000 פ   נוזל גיר אוטו' דקס 3 -ATF     6.10
HYUNDAI ACCENT MC  1.6  02.2008 HYN  ACCEN 16 טיפול 90,000 פ   שמן מנוע 10W40 3.3
HYUNDAI ACCENT MC  1.6  02.2008 HYN  ACCEN 16 טיפול 90,000 פ   נוזל בלמים DOT 4 1.25
 HYUNDAI ACCENT MC  1.6  02.2008  HYN  ACCEN 16 טיפול 90,000 פ   סט מערכת תזמון      1.0
petrol AT 1.1 10 HYN  I10 1.1 טיפול 15,000 פ   מסנן שמן מנוע מקורי 1
petrol AT 1.1 10 HYN  I10 1.1 טיפול 15,000 פ   שמן מנוע 5W30-C3 3
petrol AT 1.1 10 HYN  I10 1.1 טיפול 35,000 פ   מסנן שמן מנוע מקורי 1
petrol AT 1.1 10 HYN  I10 1.1 טיפול 35,000 פ   מסנן אבק למערכת מזגן 1
 petrol AT 1.1 10  HYN  I10 1.1 טיפול 35,000 פ   מסנן אויר      1.0
 petrol AT 1.1 10  HYN  I10 1.1 טיפול 35,000 פ   מצת למנוע      4.0
 petrol AT 1.1 10  HYN  I10 1.1 טיפול 35,000 פ   שמן מנוע 5W30-C3      3.0
petrol AT 1.1 10 HYN  I10 1.1 טיפול 35,000 פ   נוזל בלמים DOT 4 1.2
petrol AT 1.1 10 HYN  I10 1.1 טיפול 55,000 פ   מסנן דלק         1
petrol AT 1.1 10 HYN  I10 1.1 טיפול 55,000 פ   מסנן שמן מנוע מקורי 1
petrol AT 1.1 10 HYN  I10 1.1 טיפול 55,000 פ   שמן מנוע 5W30-C3 3
petrol AT 1.1 10 HYN  I10 1.1 טיפול 75,000 פ   מסנן שמן מנוע מקורי 1
petrol AT 1.1 10 HYN  I10 1.1 טיפול 75,000 פ   מסנן אויר 1
 petrol AT 1.1 10  HYN  I10 1.1 טיפול 75,000 פ   מסנן אבק למערכת מזגן      1.0
 petrol AT 1.1 10  HYN  I10 1.1 טיפול 75,000 פ   מצת למנוע      4.0
 petrol AT 1.1 10  HYN  I10 1.1 טיפול 75,000 פ   שמן מנוע 5W30-C3      3.0
petrol AT 1.1 10 HYN  I10 1.1 טיפול 75,000 פ   נוזל בלמים DOT 4 1.2
petrol AT 1.1 10 HYN  I10 1.1 טיפול 95,000 פ   מסנן שמן מנוע מקורי 1
petrol AT 1.1 10 HYN  I10 1.1 טיפול 95,000 פ   מסנן אבק למערכת מזגן 1
petrol AT 1.1 10 HYN  I10 1.1 טיפול 95,000 פ   נוזל קירור (L) 4.2
petrol AT 1.1 10 HYN  I10 1.1 טיפול 95,000 פ   נוזל גיר אוטו' דקס 3 -ATF     6.10
petrol AT 1.1 10 HYN  I10 1.1 טיפול 95,000 פ   שמן מנוע 5W30-C3 3
petrol AT 1.1 10 HYN  I10 1.1 טיפול 95,000 פ   סט מערכת תזמון 1
petrol AT 1.4 08 HYN  GETZ 1.4 טיפול 15,000 פ   מסנן שמן מנוע מקורי 1
petrol AT 1.4 08 HYN  GETZ 1.4 טיפול 15,000 פ   שמן מנוע 10W40 3.3
petrol AT 1.4 08 HYN  GETZ 1.4 טיפול 30,000 פ   מסנן שמן מנוע מקורי 1
petrol AT 1.4 08 HYN  GETZ 1.4 טיפול 30,000 פ   מסנן אבק למערכת מזגן 1
petrol AT 1.4 08 HYN  GETZ 1.4 טיפול 30,000 פ   מסנן אויר 1
petrol AT 1.4 08 HYN  GETZ 1.4 טיפול 30,000 פ   שמן מנוע 10W40 3.3
petrol AT 1.4 08 HYN  GETZ 1.4 טיפול 30,000 פ   נוזל בלמים DOT 4 1
petrol AT 1.4 08 HYN  GETZ 1.4 טיפול 45,000 פ   מסנן שמן מנוע מקורי 1
 petrol AT 1.4 08  HYN  GETZ 1.4 טיפול 45,000 פ   שמן מנוע 10W40      3.3
 petrol AT 1.4 08  HYN  GETZ 1.4 טיפול 45,000 פ   מצת למנוע      4.0
petrol AT 1.4 08 HYN  GETZ 1.4 טיפול 60,000 פ   מסנן דלק         1
 petrol AT 1.4 08  HYN  GETZ 1.4 טיפול 60,000 פ   מסנן שמן מנוע מקורי      1.0
petrol AT 1.4 08 HYN  GETZ 1.4 טיפול 60,000 פ   מסנן אויר 1
petrol AT 1.4 08 HYN  GETZ 1.4 טיפול 60,000 פ   מסנן אבק למערכת מזגן 1
petrol AT 1.4 08 HYN  GETZ 1.4 טיפול 60,000 פ   שמן מנוע 10W40 3.3
petrol AT 1.4 08 HYN  GETZ 1.4 טיפול 60,000 פ   נוזל בלמים DOT 4 1
petrol AT 1.4 08 HYN  GETZ 1.4 טיפול 75,000 פ   מסנן שמן מנוע מקורי 1
petrol AT 1.4 08 HYN  GETZ 1.4 טיפול 75,000 פ   שמן מנוע 10W40 3.3
petrol AT 1.4 08 HYN  GETZ 1.4 טיפול 90,000 פ   מסנן שמן מנוע מקורי 1
petrol AT 1.4 08 HYN  GETZ 1.4 טיפול 90,000 פ   מסנן אבק למערכת מזגן 1
 petrol AT 1.4 08  HYN  GETZ 1.4 טיפול 90,000 פ   מסנן אויר      1.0
 petrol AT 1.4 08  HYN  GETZ 1.4 טיפול 90,000 פ   מצת למנוע      4.0
petrol AT 1.4 08 HYN  GETZ 1.4 טיפול 90,000 פ   נוזל קירור (L) 5.5
petrol AT 1.4 08 HYN  GETZ 1.4 טיפול 90,000 פ   נוזל גיר אוטו' דקס 3 -ATF     6.10
petrol AT 1.4 08 HYN  GETZ 1.4 טיפול 90,000 פ   שמן מנוע 10W40 3.3
petrol AT 1.4 08 HYN  GETZ 1.4 טיפול 90,000 פ   נוזל בלמים DOT 4 1
petrol AT 1.4 08 HYN  GETZ 1.4 טיפול 90,000 פ   סט מערכת תזמון 1
petrol AT 1.4 10 HYN  I20 1.4 טיפול 15,000 פ   מסנן שמן מנוע מקורי 1
petrol AT 1.4 10 HYN  I20 1.4 טיפול 15,000 פ   שמן מנוע 5W30-C3 3.3
petrol AT 1.4 10 HYN  I20 1.4 טיפול 35,000 פ   מסנן שמן מנוע מקורי 1
petrol AT 1.4 10 HYN  I20 1.4 טיפול 35,000 פ   מסנן אבק למערכת מזגן 1
 petrol AT 1.4 10  HYN  I20 1.4 טיפול 35,000 פ   מסנן אויר      1.0
 petrol AT 1.4 10  HYN  I20 1.4 טיפול 35,000 פ   מצת למנוע      4.0
 petrol AT 1.4 10  HYN  I20 1.4 טיפול 35,000 פ   שמן מנוע 5W30-C3      3.3
 petrol AT 1.4 10  HYN  I20 1.4 טיפול 35,000 פ   נוזל בלמים DOT 4      1.2
 petrol AT 1.4 10  HYN  I20 1.4 טיפול 55,000 פ   מסנן דלק         1
 petrol AT 1.4 10  HYN  I20 1.4 טיפול 55,000 פ   מסנן שמן מנוע מקורי      1.0
 petrol AT 1.4 10  HYN  I20 1.4 טיפול 55,000 פ   שמן מנוע 5W30-C3      3.3
 petrol AT 1.4 10  HYN  I20 1.4 טיפול 75,000 פ   מסנן שמן מנוע מקורי      1.0
 petrol AT 1.4 10  HYN  I20 1.4 טיפול 75,000 פ   מסנן אויר      1.0
 petrol AT 1.4 10  HYN  I20 1.4 טיפול 75,000 פ   מסנן אבק למערכת מזגן      1.0
 petrol AT 1.4 10  HYN  I20 1.4 טיפול 75,000 פ   מצת למנוע      4.0
 petrol AT 1.4 10  HYN  I20 1.4 טיפול 75,000 פ   שמן מנוע 5W30-C3      3.3
petrol AT 1.4 10 HYN  I20 1.4 טיפול 75,000 פ   נוזל בלמים DOT 4 1.2
petrol AT 1.4 10 HYN  I20 1.4 טיפול 95,000 פ   מסנן שמן מנוע מקורי 1
petrol AT 1.4 10 HYN  I20 1.4 טיפול 95,000 פ   נוזל קירור (L) 5.5
petrol AT 1.4 10 HYN  I20 1.4 טיפול 95,000 פ   שמן מנוע 5W30-C3 3.3
petrol AT 1.6 10 HYN  I30 1.6 טיפול 15,000 פ   מסנן שמן מנוע מקורי 1
petrol AT 1.6 10 HYN  I30 1.6 טיפול 15,000 פ   שמן מנוע 5W30-C3 3.3
petrol AT 1.6 10 HYN  I30 1.6 טיפול 35,000 פ   מסנן שמן מנוע מקורי 1
petrol AT 1.6 10 HYN  I30 1.6 טיפול 35,000 פ   מסנן אבק למערכת מזגן 1
 petrol AT 1.6 10  HYN  I30 1.6 טיפול 35,000 פ   מסנן אויר      1.0
 petrol AT 1.6 10  HYN  I30 1.6 טיפול 35,000 פ   מצת למנוע      4.0
 petrol AT 1.6 10  HYN  I30 1.6 טיפול 35,000 פ   שמן מנוע 5W30-C3      3.3
 petrol AT 1.6 10  HYN  I30 1.6 טיפול 35,000 פ   נוזל בלמים DOT 4      1.3
petrol AT 1.6 10 HYN  I30 1.6 טיפול 55,000 פ   מסנן דלק         1
petrol AT 1.6 10 HYN  I30 1.6 טיפול 55,000 פ   מסנן שמן מנוע מקורי 1
petrol AT 1.6 10 HYN  I30 1.6 טיפול 55,000 פ   שמן מנוע 5W30-C3 3.3
petrol AT 1.6 10 HYN  I30 1.6 טיפול 75,000 פ   מסנן שמן מנוע מקורי 1
petrol AT 1.6 10 HYN  I30 1.6 טיפול 75,000 פ   מסנן אויר 1
 petrol AT 1.6 10  HYN  I30 1.6 טיפול 75,000 פ   מסנן אבק למערכת מזגן      1.0
 petrol AT 1.6 10  HYN  I30 1.6 טיפול 75,000 פ   מצת למנוע      4.0
 petrol AT 1.6 10  HYN  I30 1.6 טיפול 75,000 פ   שמן מנוע 5W30-C3      3.3
petrol AT 1.6 10 HYN  I30 1.6 טיפול 75,000 פ   נוזל בלמים DOT 4 1.4
petrol AT 1.6 10 HYN  I30 1.6 טיפול 95,000 פ   מסנן שמן מנוע מקורי 1
petrol AT 1.6 10 HYN  I30 1.6 טיפול 95,000 פ   מסנן אבק למערכת מזגן 1
petrol AT 1.6 10 HYN  I30 1.6 טיפול 95,000 פ   נוזל קירור (L) 5.9
petrol AT 1.6 10 HYN  I30 1.6 טיפול 95,000 פ   נוזל גיר אוטו' דקס 3 -ATF     6.80
petrol AT 1.6 10 HYN  I30 1.6 טיפול 95,000 פ   שמן מנוע 5W30-C3 3.3
petrol AT 1.6 11 HYN  I25 1.6 טיפול 15,000 פ   מסנן שמן מנוע מקורי 1
petrol AT 1.6 11 HYN  I25 1.6 טיפול 15,000 פ   שמן מנוע 5W30-C3 3.3
petrol AT 1.6 11 HYN  I25 1.6 טיפול 30,000 פ   מסנן שמן מנוע מקורי 1
petrol AT 1.6 11 HYN  I25 1.6 טיפול 30,000 פ   מסנן אבק למערכת מזגן 1
 petrol AT 1.6 11  HYN  I25 1.6 טיפול 30,000 פ   מסנן אויר      1.0
 petrol AT 1.6 11  HYN  I25 1.6 טיפול 30,000 פ   מצת למנוע      4.0
 petrol AT 1.6 11  HYN  I25 1.6 טיפול 30,000 פ   שמן מנוע 5W30-C3      3.3
 petrol AT 1.6 11  HYN  I25 1.6 טיפול 30,000 פ   נוזל בלמים DOT 4      1.3
 petrol AT 1.6 11  HYN  I25 1.6 טיפול 90,000 פ   מסנן דלק         1
 petrol AT 1.6 11  HYN  I25 1.6 טיפול 45,000 פ   מסנן שמן מנוע מקורי      1.0
 petrol AT 1.6 11  HYN  I25 1.6 טיפול 45,000 פ   שמן מנוע 5W30-C3      3.3
 petrol AT 1.6 11  HYN  I25 1.6 טיפול 90,000 פ   מסנן אויר      1.0
 petrol AT 1.6 11  HYN  I25 1.6 טיפול 60,000 פ   מסנן שמן מנוע מקורי      1.0
 petrol AT 1.6 11  HYN  I25 1.6 טיפול 60,000 פ   מסנן אויר      1.0
 petrol AT 1.6 11  HYN  I25 1.6 טיפול 60,000 פ   מסנן אבק למערכת מזגן      1.0
 petrol AT 1.6 11  HYN  I25 1.6 טיפול 60,000 פ   מצת למנוע      4.0
 petrol AT 1.6 11  HYN  I25 1.6 טיפול 60,000 פ   שמן מנוע 5W30-C3      3.3
 petrol AT 1.6 11  HYN  I25 1.6 טיפול 60,000 פ   נוזל בלמים DOT 4      1.3
 petrol AT 1.6 11  HYN  I25 1.6 טיפול 75,000 פ   מסנן שמן מנוע מקורי      1.0
 petrol AT 1.6 11  HYN  I25 1.6 טיפול 75,000 פ   שמן מנוע 5W30-C3      3.3
 petrol AT 1.6 11  HYN  I25 1.6 טיפול 90,000 פ   מסנן שמן מנוע מקורי      1.0
 petrol AT 1.6 11  HYN  I25 1.6 טיפול 90,000 פ   מסנן אבק למערכת מזגן      1.0
 petrol AT 1.6 11  HYN  I25 1.6 טיפול 90,000 פ   מצת למנוע      4.0
petrol AT 1.6 11 HYN  I25 1.6 טיפול 90,000 פ   נוזל קירור (L) 5.3
petrol AT 1.6 11 HYN  I25 1.6 טיפול 90,000 פ   נוזל גיר אוטו' דקס 3 -ATF     6.10
petrol AT 1.6 11 HYN  I25 1.6 טיפול 90,000 פ   שמן מנוע 5W30-C3 3.3
petrol AT 1.6 11 HYN  I25 1.6 טיפול 90,000 פ   נוזל בלמים DOT 4 1.25
petrol AT 1.6 11 HYN  I35 1.6 טיפול 15,000 פ   מסנן שמן מנוע מקורי 1
petrol AT 1.6 11 HYN  I35 1.6 טיפול 15,000 פ   שמן מנוע 5W30-C3 3.3
petrol AT 1.6 11 HYN  I35 1.6 טיפול 30,000 פ   מסנן שמן מנוע מקורי 1
petrol AT 1.6 11 HYN  I35 1.6 טיפול 30,000 פ   מסנן אבק למערכת מזגן 1
petrol AT 1.6 11 HYN  I35 1.6 טיפול 30,000 פ   מסנן אויר 1
petrol AT 1.6 11 HYN  I35 1.6 טיפול 30,000 פ   שמן מנוע 5W30-C3 3.3
petrol AT 1.6 11 HYN  I35 1.6 טיפול 30,000 פ   נוזל בלמים DOT 4 1.25
petrol AT 1.6 11 HYN  I35 1.6 טיפול 45,000 פ   מסנן שמן מנוע מקורי 1
 petrol AT 1.6 11  HYN  I35 1.6 טיפול 45,000 פ   שמן מנוע 5W30-C3      3.3
 petrol AT 1.6 11  HYN  I35 1.6 טיפול 45,000 פ   מצת למנוע      4.0
 petrol AT 1.6 11  HYN  I35 1.6 טיפול 60,000 פ   מסנן דלק         1
 petrol AT 1.6 11  HYN  I35 1.6 טיפול 60,000 פ   מסנן שמן מנוע מקורי      1.0
 petrol AT 1.6 11  HYN  I35 1.6 טיפול 60,000 פ   מסנן אויר      1.0
 petrol AT 1.6 11  HYN  I35 1.6 טיפול 60,000 פ   מסנן אבק למערכת מזגן      1.0
 petrol AT 1.6 11  HYN  I35 1.6 טיפול 60,000 פ   שמן מנוע 5W30-C3      3.3
 petrol AT 1.6 11  HYN  I35 1.6 טיפול 60,000 פ   נוזל בלמים DOT 4      1.3
 petrol AT 1.6 11  HYN  I35 1.6 טיפול 75,000 פ   מסנן שמן מנוע מקורי      1.0
 petrol AT 1.6 11  HYN  I35 1.6 טיפול 75,000 פ   שמן מנוע 5W30-C3      3.3
 petrol AT 1.6 11  HYN  I35 1.6 טיפול 90,000 פ   מסנן שמן מנוע מקורי      1.0
 petrol AT 1.6 11  HYN  I35 1.6 טיפול 90,000 פ   מסנן אבק למערכת מזגן      1.0
 petrol AT 1.6 11  HYN  I35 1.6 טיפול 90,000 פ   מסנן אויר      1.0
 petrol AT 1.6 11  HYN  I35 1.6 טיפול 90,000 פ   מצת למנוע      4.0
 petrol AT 1.6 11  HYN  I35 1.6 טיפול 90,000 פ   נוזל קירור (L)      5.3
petrol AT 1.6 11 HYN  I35 1.6 טיפול 90,000 פ   נוזל גיר אוטו' דקס 3 -ATF     6.10
petrol AT 1.6 11 HYN  I35 1.6 טיפול 90,000 פ   שמן מנוע 5W30-C3 3.3
petrol AT 1.6 11 HYN  I35 1.6 טיפול 90,000 פ   נוזל בלמים DOT 4 1.25
petrol AT 2.0 10 HYN  IX35 2.0 טיפול 30,000 פ   מסנן שמן מנוע מקורי 1
petrol AT 2.0 10 HYN  IX35 2.0 טיפול 30,000 פ   מסנן אויר 1
petrol AT 2.0 10 HYN  IX35 2.0 טיפול 30,000 פ   שמן מנוע 5W30-C3 4.1
 petrol AT 2.0 10  HYN  IX35 2.0 טיפול 60,000 פ   מסנן דלק         1
petrol AT 2.0 10 HYN  IX35 2.0 טיפול 60,000 פ   מסנן שמן מנוע מקורי 1
petrol AT 2.0 10 HYN  IX35 2.0 טיפול 60,000 פ   מסנן אויר 1
petrol AT 2.0 10 HYN  IX35 2.0 טיפול 60,000 פ   מסנן אבק למערכת מזגן 1
 petrol AT 2.0 10  HYN  IX35 2.0 טיפול 60,000 פ   שמן מנוע 5W30-C3      4.1
 petrol AT 2.0 10  HYN  IX35 2.0 טיפול 60,000 פ   נוזל בלמים DOT 4      1.3
 petrol AT 2.0 10  HYN  IX35 2.0 טיפול 90,000 פ   מצת למנוע      4.0
petrol AT 2.0 10 HYN  IX35 2.0 טיפול 90,000 פ   מסנן שמן מנוע מקורי 1
petrol AT 2.0 10 HYN  IX35 2.0 טיפול 90,000 פ   נוזל קירור (L) 6.8
petrol AT 2.0 10 HYN  IX35 2.0 טיפול 90,000 פ   נוזל גיר אוטו' דקס 3 -ATF     7.10
petrol AT 2.0 10 HYN  IX35 2.0 טיפול 90,000 פ   שמן מנוע 5W30-C3 4.1
 
 
מי אנחנו כותבים עלינו
סיפור המותג מבצעים
אחריות יצרן יצירת קשר
טיפים  

שיא מוטורס, רח' פנקס 9 פינת המסגר, א.ת.ישן נתניה, 09-77-900-99